سایت خرید پشتی طبی باراد سایت خرید پشتی طبی باراد با امکان ارسال درب منزل و پرداخت در محل http://barad-back.ir 2017-05-20T21:24:46+01:00 text/html 2017-05-20T10:37:41+01:00 barad-back.ir وب مستر خرید اینترنتی و تلگرامی پشتی طبی باراد http://barad-back.ir/post/58 <b><font size="3" color="#FF0000">خرید پشتی طبی اکسیژن مدل LS2</font><br></b><div align="justify"><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1891261/new/9865.jpg" alt="خرید پشتی طبی اکسیژن" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"></div><b>&nbsp;این پشتی طبی با پر کردن فضای خالی در قسمت گودی کمر باعث می شود تا ستون فقرات در بهترین وضعیت خود قرار بگیرد و از مشکلات مهی مثل کمردرد، فتق دیسک کمر، قوزپشتی و ... جلوگیری کند.این پشتی محصولی از شرکت باراد است. <br><font color="#FF0000">&nbsp;ابعاد: </font>5 * 370 * 370 میلی متر<br>&nbsp;<font color="#FF0000">جنس:</font> تیغه پلیمری<br>&nbsp;<font color="#FF0000">روکش:</font> بافت سه بعدی، تکنولوژی روز اروپا در تولید بافت ضد تعرق<br>&nbsp;<font color="#FF0000">حداقل ارتفاع لامبار:</font> 152.4 میلی متر<br>&nbsp;<font color="#FF0000">حداکثر عمق لامبار:</font> 57.2 میلی متر<br></b></div><div align="center"><b>&nbsp;قیمت استثنایی<font color="#FF0000"> 97,000</font> <font color="#CC0000">تومان</font><br>خرید آسان تنها با یک کلیک<br>برای خرید آسان ( خرید تلگرامی) پشتی طبی اکسیژن بر روی خرید محصول کلیک کنید.<br></b><b><b><a href="http://t.me/shoporder_bot?start=95416p451386" target="_blank" title="خرید تلگرامی پشتی طبی اکسیژن"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1891261/kharid.png" alt="خرید" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"></a><br></b>برای خرید پشتی طبی اکسیژن از سایت و مشاهده توضیحات بیشتر بر روی خرید محصول در زیر کلیک کنید.<br></b><b><a href="http://byst.ir/buy-checkout.php?code=LS2&amp;vendor=9086&amp;bz=95416" target="_blank" title="خرید پشتی طبی اکسیژن"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1891261/kharid.png" alt="خرید" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"></a><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1891261/new/1000.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"></b><div align="justify"><b><font size="3" color="#FF0000">خرید پشتی طبی باراد LS1</font><br></b><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1891261/new/8754.jpg" alt="خرید پشتی طبی باراد" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"><br></div><b>این پشتی طبی با پر کردن فضای خالی در قسمت گودی کمر باعث می شود تا ستون فقرات در بهترین وضعیت خود قرار بگیرد و از مشکلات مهی مثل کمردرد، فتق دیسک کمر، قوزپشتی و ... جلوگیری کند. <br><font color="#FF0000">&nbsp;ابعاد: <font color="#000000">5</font></font> * 370 * 370 میلی متر<br><font color="#FF0000">&nbsp;جنس :</font> تیغه پلیمری<br>&nbsp;<font color="#FF0000">روکش:</font> اسپیسر<br><font color="#FF0000">&nbsp;حداقل ارتفاع لامبار:</font> 152.4 میلی متر<br>&nbsp;<font color="#FF0000">حداکثر عمق لامبار :</font> 57.2 میلی متر<br></b><div align="center"><b>&nbsp;قیمت استثنایی <font color="#FF0000">77,000</font> <font color="#CC0000">تومان</font><br></b></div></div><b>خرید آسان تنها با یک کلیک<br>برای خرید آسان ( خرید تلگرامی) پشتی طبی باراد بر روی خرید محصول کلیک کنید.<br><a href="http://t.me/shoporder_bot?start=95416p451384" target="_blank" title="خرید تلگرامی پشتی طبی باراد"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1891261/kharid.png" alt="خرید" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"></a><br>برای <a href="http://barad-back.ir/" target="_blank" title="خرید پشتی طبی">خرید پشتی طبی</a> باراد از سایت و مشاهده توضیحات بیشتر بر روی خرید محصول در زیر کلیک کنید.<br></b><b><a href="http://byst.ir/buy-checkout.php?code=LS1&amp;vendor=9086&amp;bz=95416" target="_blank" title="خرید پشتی طبی باراد"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1891261/kharid.png" alt="خرید" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"></a><br></b><b><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1891261/new/1000.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"><br></b><div align="justify"><font size="3" color="#3333FF"><b>محصولات مرتبط با تندرسی:<br><font color="#FF0000">خرید </font></b></font><font size="3" color="#FF0000"><b>نگهدارنده ارگونومیک مانیتور ماتریکس مدل MS2</b></font><br><div align="justify"><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1891261/new/MS2.jpg" alt="خرید نگهدارنده ارگونومیک مانیتور" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"></div><b>نگهدارنده ارگونومیک مانیتور ماتریکس مدل MS2، محصول شرکت باراد در زمینه ارگونومی و استفاده صحیح از تجهیزات سیستمی می باشد. این نگهدارنده با تنظیم مانیتور در راستای چشم شما از خم کردن گردن و بدن&nbsp; و آسیب های احتمالی جلوگیری می کند. </b><br><b>&nbsp;<font color="#FF0000">ابعاد:</font> 195 * 315 * 385 میلی متر</b><br><b>&nbsp;<font color="#FF0000">تنظیم ارتفاع:</font> حداقل 173میلی متر - حداکثر 353 میلی متر</b><br><b><font color="#FF0000">&nbsp;چرخش حول محور عمود و افق: </font>∓25، ∓15</b><br><b>&nbsp;<font color="#FF0000">حداکثر وزن مانیتور قابل حمل:</font> 6 کیلوگرم</b><br><b><font color="#FF0000">&nbsp;ابعاد مانیتور قابل حمل:</font>10 تا 26 اینچ</b><br><div align="center"><font color="#FF0000"><b><font color="#000000">&nbsp;قیمت استثنایی</font> 85,000 تومان</b></font><br><b>خرید آسان تنها با یک کلیک</b><br><b>برای خرید آسان ( خرید تلگرامی) </b><b><b>نگهدارنده ارگونومیک مانیتور ماتریکس مدل MS2 </b>بر روی خرید محصول کلیک کنید.<br><a href="http://t.me/shoporder_bot?start=95416p458926" target="_blank" title="خرید تلگرامی نگهدارنده ارگونومیک مانیتور"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1891261/kharid.png" alt="خرید" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"></a><br>برای </b><b><b>خرید نگهدارنده ارگونومیک مانیتور ماتریکس مدل MS2</b> از سایت و مشاهده توضیحات بیشتر بر روی خرید محصول در زیر کلیک کنید.<br></b><a href="http://a20.ir/458926-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%88%D9%85%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D9%84-MS2?bz=95416&amp;wid=95416&amp;s=1" target="_blank" title="خرید نگهدارنده ارگونومیک مانیتور"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1891261/kharid.png" alt="خرید" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"></a></div></div><div align="center"><b><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1891261/new/1000.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"></b><br></div><br><font size="3" color="#FF0000"><b>خرید نگهدارنده ارگونومیک مانیتور بالانس مدل MS3</b></font><br><div align="justify"><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1891261/new/MS3.jpg" alt="خرید نگهدارنده مانیتور بالانس" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"></div><b>نگهدارنده ارگونومیک مانیتور بالانس مدل MS3، محصول شرکت باراد در زمینه ارگونومی و استفاده صحیح از تجهیزات سیستمی می باشد. این نگهدارنده با تنظیم مانیتور در راستای چشم شما از خم کردن گردن و بدن&nbsp; و آسیب های احتمالی جلوگیری می کند. </b><br><b><font color="#FF0000">&nbsp;ابعاد:</font> 210 * 240 * 310 میلی متر</b><br><b><font color="#FF0000">&nbsp;حداکثر وزن مانیتور قابل حمل:</font> 3 کیلوگرم</b><br><b><font color="#FF0000">&nbsp;ابعاد مانیتور قابل حمل: </font>تا 21 اینچ</b><br><b><font color="#FF0000">&nbsp;جنس:</font> ورق آهن 4 میل</b><br><b><font color="#FF0000">&nbsp;تنظیم ارتفاع: </font>حداقل 63 میلی متر - حداکثر 191 میلی متر</b><br><div align="center"><font color="#FF0000"><b><font color="#000000">&nbsp;قیمت استثنایی</font> 85,000 تومان</b></font><br><b>خرید آسان تنها با یک کلیک</b><b> </b><br><div align="center"><b>برای خرید آسان ( خرید تلگرامی) </b><b><b>نگهدارنده ارگونومیک مانیتور بالانس مدل MS3 </b>بر روی خرید محصول کلیک کنید.<br><a href="http://t.me/shoporder_bot?start=95416p458927" target="_blank" title="خرید تلگرامی نگه دارنده ارگونومیک"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1891261/kharid.png" alt="خرید" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"></a><br>برای </b><b><b>خرید نگهدارنده ارگونومیک مانیتور بالانس مدل MS3</b> از سایت و مشاهده توضیحات بیشتر بر روی خرید محصول در زیر کلیک کنید.<br></b><a href="http://byst.ir/458927-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%88%D9%85%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D9%84-MS3?bz=95416&amp;wid=95416&amp;s=1" target="_blank" title="خرید نگه دارنده ارگونومیک مانیتور بالانس"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1891261/kharid.png" alt="خرید" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"></a></div></div></div><br></div></div> text/html 2017-05-19T12:04:39+01:00 barad-back.ir وب مستر خرید پشتی طبی باراد 2017 http://barad-back.ir/post/55 <b><font size="3" color="#33CC00">خرید اینترنتی پشتی طبی باراد اصل 2017</font><br></b><div align="justify"><b><a href="http://barad-back.ir/" target="_blank" title="خرید پشتی طبی باراد"><font size="1" color="#CC33CC">خرید پشتی طبی باراد</font></a> اصل, پشتی طبی باراد, خرید پشتی طبی باراد, خرید اینترنتی پشتی <font size="1" color="#CC33CC">طبی باراد</font>, خرید پشتی طبی <font size="1" color="#CC33CC">باراد</font> اصل, خرید اینترنتی پشتی باراد, خرید پشتی طبی باراد مدل کارا, خرید پشتی باراد, سایت پشتی طبی باراد, پشتی طبی باراد 2017, پشتی طبی 2017, خرید پشتی طبی باراد 2017, خرید پشتی طبی باراد 2017, <font size="1" color="#CC33CC">خرید اینترنتی پشتی طبی باراد</font> 2017, <font size="1" color="#CC33CC">خرید پشتی طبی</font> باراد اصل 2017, خرید اینترنتی پشتی باراد 2017, خرید پشتی طبی باراد مدل کارا 2017, خرید پشتی باراد 2017, سایت پشتی طبی باراد 2017.<br></b><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1891261/new/BARAD20171.jpg" alt="خرید پشتی طبی باراد 2017" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"><br></div><b><font size="3" color="#6600CC">خرید پشتی طبی باراد 2017 در سایت خرید پشتی طبی باراد</font><br>برای خرید پشتی طبی باراد با امکان پرداخت درب منزل از سایت خرید پشتی طبی <font size="1" color="#CC33CC">باراد</font> در سال 2017 که یکی از <font size="1" color="#CC33CC">بهترین پشتی های طبی </font>می باشد بر روی خرید محصول کلیک کنید. دقت کنید پشتی طبی باراد هم از لحاظ کمیت و هم از لحاظ کیفیت از نواع بهترین پشتی طبی می باشد. با خرید پشتی طبی باراد از کمردرد های ناشی از نشستن های طولانی مدت با کاهش فشار وارد بر مهره ها و دیسک های ستون فقرات جلوگیری کنید. با خرید پشتی طبی باراد که طراحی ارگونومیک دارد می توانید برای افراد مختلف و صندلی های مختلف آن را تنظیم کنید. با خرید پشتی طبی باراد شما عزیزان می توانید سلامتی و تندرستی خود را تضمین کنید. شما با خرید <font size="1" color="#CC33CC">پشتی طبی</font> باراد یک محصول فوق العاده ضروری را خریداری کرده اید. <br></b><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1891261/new/BARAD2017.jpg" alt="خرید اینترنتی پشتی طبی باراد 2017" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"></div><b><font size="3" color="#00CCCC">راهنمای خرید پشتی باراد 2017 از سایت خرید پشتی طبی باراد</font><br>برای خرید <font size="1" color="#CC33CC">پشتی طبی باراد</font> از سایت خرید پشتی <font size="1" color="#CC33CC">طبی</font> باراد فقط کافیست بر روی خرید محصول کلیک کنید و سپس فرم سفارش را تکمیل نمایید فقط دقت کنید که شماره تماس و آدرس پستی خود را به طور کامل&nbsp; و دقیق پر کنید تا ارسال محصول سریعتر انجام شود. شما با خرید پشتی طبی بارد به خود و تندرستی خود و خانواده تان اهمیت دادید که مطمئنن سلامتی خود را تضمین خواهید کرد. پس برای <font size="1" color="#CC33CC">خرید پشتی طبی</font> باراد به قیمت 77000 تومان بر روی خرید محصول کلیک کنید.<br></b><div align="center"><a href="http://byst.ir/buy-checkout.php?code=LS1&amp;vendor=9086&amp;bz=95416" target="_blank" title="خرید پشتی طبی باراد 2017"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1891261/kharid.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"></a></div></div> text/html 2017-05-18T04:56:45+01:00 barad-back.ir وب مستر پشتی طبی باراد خوبه؟ http://barad-back.ir/post/53 <font size="3" color="#CC33CC"><b>پشتی طبی باراد خوبه؟</b></font><br><div align="justify"><b>مطمئنا ما انسان ها هر موقع هر خریدی که انجام می دهیم قبل از خرید حتما می خواهیم در مورد کالایی که می خواهیم بخریم اطلاعات لازم را به دست آوریم. اما اینکه <a href="http://barad-back.ir/" target="_blank" title="پشتی طبی باراد خوبه؟">پشتی طبی باراد خوبه؟</a> یا نه؟ باید بدانید که پشتی طبی مهم نیست چه مارک و یا چه برندی باشد برای حفظ سلامتی و تندرستی لازم است. پشتی طبی به دلیل اینکه با وضعیت ارگونومیک بدن و ستون فقرات سازگاری دارد باعث می شود ستون فقرات و گردن آسین نبینند ا طرفی دیگر باعث جلوگیری از انواع بیماری های ستون فقرات و قفسه سینه می شود.<br></b><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1891261/111/b1258.jpg" alt="پشتی طبی باراد خوبه؟" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"></div></div><font size="3" color="#009900"><b>پشتی طبی باراد خوبه یا نه؟</b></font><br><div align="justify"><b>پشتی طبی کلا خوب هستش که در بحث قبلی به آن اشاره شد اما اینکه آیاد پشتی طبی باراد خوبه یا نه باید بدانید که باراد از مطرح ترین شرکت ها در زمینه تولید محصولات تندرستی ما آدم ها می باشد. پشتی طبی باراد نیز با کیفیت بالای ساختی که دارد تایید کننده این مطلب می باشد.<br></b><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1891261/111/b12589.jpg" alt="پشتی طبی خوبه؟" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"></div><b>&nbsp;پس به جرات می توان گفت پشتی طبی باراد هم از لحاظ کمیت و هم از لحاظ کیفیت خوب هست و می توان به جواب سوال <a href="http://barad-back.ir/post/53" target="_blank" title="پشتی طبی باراد خوبه؟">پشتی طبی باراد خوبه؟</a> جواب قطعی بله گفت. پس با خیال راحت این محصولات را خریداری کنید و از سلامتی خود لذت ببرید.<br><br></b></div> text/html 2017-05-18T04:42:43+01:00 barad-back.ir وب مستر نمایندگی پشتی طبی باراد http://barad-back.ir/post/52 <font size="3" color="#33CC00"><b>خرید پشتی طبی باراد در <a href="http://barad-back.ir/" target="_blank" title="نمایندگی پشتی طبی باراد">نمایندگی پشتی طبی باراد</a></b></font><div align="justify"><b>پشتی طبی باراد یکی از مهمترین و ضروری ترین محصولات جهت حفظ سلامتی و تندرستی هر فرد با هر نوع شغل و اندامی می باشد. پشتی طبی باراد تبلیغ شده در تلویزیون و اینترنت می باشد و یکی از موفق ترین محصولات دانش بنیان می باشد. پشتی طبی باراد یکی از بهترین پشتی های طبی هم از لحاظ کیفیت و از لحاظ کمیت می باشد. <br></b><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1891261/111/barad0.jpg" alt="نمایندگی پشتی طبی باراد" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"></div></div><font size="3" color="#CC0000"><b>پشتی طبی باراد - بهترین پشتی طبی</b></font><br><div align="justify"><b>پشتی طبی باراد جزو بهترین پشتی های طبی می باشد. به جرات می توان گفت پشتی طبی باراد یک پشتی طبی هوشمند می باشد. پشتی طبی باراد یکی از شرکت هایی هست که انواع پشتی طبی را عرضه و روانه بازار نموده است. که عبارتند از پشتی طبی باراد مدل کارا، پشتی طبی باراد مدل باراد و پشتی طبی باراد مدل اکسیژن.<br></b><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1891261/111/barad111.jpg" alt="نمایندگی پشتی طبی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"><br></div></div><font size="3" color="#3333FF"><b>خرید پشتی طبی باراد در <a href="http://barad-back.ir/post/52" target="_blank" title="نمایندگی پشتی طبی باراد">نمایندگی پشتی طبی باراد</a></b></font><div align="justify"><b>برای خرید پشتی طبی باراد همین امروز اقدام کنید و با کلیک بر روی خرید محصول و پر کردن فرم سفارش اقدام به خرید محصول مورد نظر بکنید. بعد از پر کردن فرم سفارش و خرید پشتی طبی باراد همکارن ما با شما تماس خواهند گرفت تا این پشتی را آدرس پستی شما ارسال کنند. پس برای خرید پشتی طبی باراد همین امروز بر روی خرید محصول کنید.<br></b><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1891261/111/baradls11234.gif" alt="خرید پشتی طبی باراد از نمایندگی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"><br></div></div><div align="center"><font color="#FF6600"><b><font size="2">خرید پشتی طبی باراد در نمایندگی پشتی باراد</font><br></b></font></div><br> text/html 2017-05-17T08:04:26+01:00 barad-back.ir وب مستر چرا خرید پشتی طبی باراد؟ http://barad-back.ir/post/48 <font color="#FF0000" size="4"><b>چرا باید برای حفظ سلامتی از پشتی طبی استفاده کنیم.</b></font><br><div align="justify">در جواب این سوال باید بگوییم که سلامتی مهمترین رکن در نظام خانواده می باشد و اهمیت زیادی برای ما انسان ها دارد. لذا قبل از هر چیز حفظ سلامتی برای بقا و دوام زندگی ضرورت دارد. اما چرا <b>خرید پشتی طبی</b>؟ دقت کنید عزیزان امروزه با ماشینی شدن زندگی انسان ها و اینکه هر فرد روزانه به طور متوسط 5 الی ده ساعت در روی صندلی می نشیند که ممکن است صندلی خودرو یا صندلی میزکار یا نشستن پشت میز کامپیوتر باشد لذا در طی تکرار این امر به صورت روزانه ستون فقرات و گردن دچار آسیب می شود و ضایعات شدید نخاعی را بوجود می آورد. برای همین است که می گوییم برای حفظ سلامتی گردن و ستون فقرات استفاده از پشتی طبی و <a href="http://barad-back.ir/" target="_blank" title="خرید پشتی طبی باراد">خرید پشتی طبی باراد</a> در یک زندگی ضرورت دارد.<br><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1891261/baradls11.gif" alt="خرید پشتی طبی باراد" align="absmiddle" border="0" vspace="0" hspace="0"></div></div><font color="#FF0000" size="4"><b>اما چرا ما می گوییم پشتی طبی باراد؟</b></font><br><div align="justify"><b>پشتی طبی باراد</b> یک پشتی طبی مناسب هم از نظر کیفیت ساخت و هم از نظر قیمت می باشد لذا&nbsp; از مهمترین مزایای پشتی طبی این است که بگوییم این پشتی دارای تیغه ی پلیمری می باشد که قابلیت ارتجاعی برای پر کردن گودی کمر و راحتی بیشتر را دارد. <b>پشتی طبی</b> باراد دارای طراحی <b>ارگونومیک </b>با قابلیت تنظیم نصب برای افراد در اندازه های مختلف را دارد. مهمترین مساله قابلیت نصب آسان بر روی انواع صندلی های اداری ، اتومبیل و ... می باشد. در این پشتی طبی یعنی پشتی <b>طبی </b>باراد روکش اسپیسر برای عبور جریان آزاد هوا و کاهش تعرق تعبیه شده است. استفاده از این پشتی منجر به جلوگیری از کمردرد های ناشی از نشستن های طولانی مدت با کاهش فشار وارد بر مهره ها و دیسک های ستون فقرات می شود. با استفاده از پشتی طبی باراد و قرارگیری ستون فقرات در بهترین وضعیت درنتیجه جلوگیری از بیماری های ستون فقرات همچون فتق دیسک کمر، قوزپشتی و ... جلوگیری به عمل می آید. پشتی طبی باراد&nbsp; برای جلوگیری از سردرد با تصحیح طرز قرارگیری ستون فقرات و جلوگیری از تغییر قوس ستون فقرات در ناحیه گردن مناسب ترین خرید پشتی طبی می باشد. با استفاده از پشتی طبی <b>باراد </b>از فشار وارد بر ششها در هنگام نشستن، جلوگیری به عمل اومده و منجر به بهبود تنفس و اکسیژن رسانی به مغز و درنتیجه افزایش انرژی و فعالیت فکر می شود. مهمترین مزیت این پشتی حمایت از عضلات کمر و پشت برای جلوگیری از خستگی زودرس و کمک به فرایند نشستن صحیح و راحت می باشد.<br><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1891261/baradls112.gif" alt="پشتی طبی باراد" align="absmiddle" border="0" vspace="0" hspace="0"></div></div><font color="#FF0000"><b><font size="4">خرید پشتی طبی باراد</font></b></font><br><div align="justify">برا ی&nbsp;<b><a href="http://barad-back.ir/post/48" target="_blank" title="خرید پشتی طبی">خرید پشتی طبی</a> باراد</b> به قیمت 77000 تومان شما عزیزان می توانید با مراجعه به فروشگاه ما به آدرس <b>www.barad-back.ir</b> و سپس ثبت سفارش و پر کردن فرم <b>پشتی طبی</b> ایده آل خود را خریداری نموده و پس از جند روز درب منزل تحویل بگیرید.شما با <b>خرید پشتی طبی</b> باراد در&nbsp; درجه اول به سلامتی خود اهمیت می دهید و در درجه دوم سایر افراد جامعه را نیز تشویق می کنید که به سلامتی خود ارش قائل بشوند و به آن اهمیت می دهند. پس با <b>خرید پشتی طبی باراد</b> ما را نیز در حفظ سلامتی خود و اعضای خانواده تان شریک بدانید.<br><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1891261/baradls1123.gif" alt="خرید اینترنتی پشتی طبی باراد" align="absmiddle" border="0" vspace="0" hspace="0"></div></div><div align="center"><b><font color="#3333FF">خرید پشتی طبی</font> <font color="#CC0000">باراد </font>به قیمت <font color="#CC0000">77000 تومان </font>در <font color="#009900">فروشگاه خرید اینترنتی پشتی طبی باراد</font></b><br></div> text/html 2017-05-08T16:34:43+01:00 barad-back.ir وب مستر فروشگاه خرید پشتی طبی باراد اصل http://barad-back.ir/post/46 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><font face="Mihan-Yekan" size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><font color="#000099" size="4"><b>پشتی طبی باراد اصل با تخفیف ویژه برای خرید های آنلاین</b></font><br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font face="Mihan-Yekan" size="2">برای <a href="http://barad-back.ir/" target="_blank" title="خرید پشتی طبی باراد">خرید پشتی طبی باراد</a> باید بدانید که : پشتی طبی باراد مدل اکسیژن یکی از بهترین پشتی های طبی می باشد که برای سلامتی هر شخصی لازم است. شما با خرید پشتی طبی باراد مدل اکسیژن از کمر درد و درد گردن رهایی می یابید. پشتی طبی باراد مدل اکسیژن دارای تیغه پلیمری با قابلیت ارتجاعی برای پر کردن گودی کمر و راحتی بیشتر می باشد. پشتی طبی باراد مدل اکسیژن دارای طراحی ارگونومیک با قابلیت تنظیم برای افراد در اندازه های مختلف می باشد. این پشتی طبی همچنین قابلیت نصب آسان بر روی انواع صندلی های اداری ، اتومبیل و ... را دارد. <br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify" align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1891261/new/barad22back.jpg" alt="خرید پشتی طبی باراد" hspace="0" align="absmiddle" border="0" vspace="0"></font></p><font face="Mihan-Yekan" size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><b><font color="#FF0000" size="4">بهترین پشتی طبی برای خرید پشتی طبی </font></b><br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font face="Mihan-Yekan" size="2">استفاده از روکش سه بعدی، تکنولوژی روز اروپا در تولید بافت ضد تعرق برای این پشتی طبی می باشد. بافت سه بعدی از دو لایه شبکه ای شکل تشکیل شده است که الیاف انعطاف پذیر با خاصیت ارتجاعیاین دو لایه را به یکدیگر متصل نگه دارند و ارتفاع پارچه را می سازند. بافت سه بعدی از هزاران کانال هوا تشکیل می شود که فاصله ای از هوا بین شما و صندلی ایجاد می کند. حالت ارتجاعی این الیاف، آسایش و راحتی بیشتری را هنگام نشستن فراهم می کند.</font><font face="Mihan-Yekan" size="2"> با خرید پشتی طبی باراد از کمردرد های ناشی از نشستن های طولانی مدت با کاهش فشار وارد بر مهره ها و دیسک های ستون فقرات جلوگیری می کنید. با خرید پشتی طبی باراد مدل اکسیژن ستون فقرات در بهترین وضعیت درنتیجه جلوگیری از بیماری های ستون فقرات همچون فتق دیسک کمر، قوزپشتی و … قرار می گیرد.</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify" align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1891261/new/barad2231.jpg" alt="خرید پشتی طبی" hspace="0" align="absmiddle" border="0" vspace="0"></font><font face="Mihan-Yekan" size="2"> </font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><font color="#FF0000" size="4"><b>پشتی طبی باراد چرا خوبه ؟</b></font><br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font face="Mihan-Yekan" size="2">پشتی طبی باراد باعث جلوگیری از سردرد با تصحیح طرز قرارگیری ستون فقرات و جلوگیری از تغییر قوس ستون فقرات در ناحیه گردن می شود. پشتی طبی باراد منجر به جلوگیری از فشار وارد بر ششها در هنگام نشستن، بهبود تنفس و اکسیژن رسانی به مغز و درنتیجه افزایش انرژی و فعالیت فکری می شود. با خرید اینترنتی پشتی طبی باراد از عضلات کمر و پشت حمایت می کنید و باعث جلوگیری از خستگی زودرس و کمک به فرایند نشستن صحیح و راحت می شوید.</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1891261/new/barad22back.jpg" alt="پشتی طبی باراد مدل اکسیژن" hspace="0" align="absmiddle" border="0" vspace="0"></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify" align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><font size="3"><b>برای خرید پشتی طبی باراد مدل اکسیژن با <font color="#FF0000">قیمت 97000 تومان</font> بر روی خرید محصول کلیک کنید.</b></font><br></font></p><font face="Mihan-Yekan" size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font face="Mihan-Yekan" size="2">&nbsp;<a href="http://byst.ir/buy-checkout.php?code=LS2&amp;vendor=9086&amp;bz=95416" target="_blank" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1891261/kharid.png" alt="" hspace="0" align="absmiddle" border="0" vspace="0"></a></font></p><font face="Mihan-Yekan" size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><span dir="LTR">&nbsp;</span></font></p><font face="Mihan-Yekan" size="2"> </font><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="371"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="line number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="page number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toa heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Closing"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Signature"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Message Header"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Block Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 6"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> text/html 2017-04-26T05:09:24+01:00 barad-back.ir وب مستر خرید پشتی طبی باراد مدل اکسیژن http://barad-back.ir/post/44 <div align="justify"><font color="#FF0000"><b><font size="4">خرید اینترنتی پشتی طبی باراد مدل اکسیژن</font></b></font><br><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1891261/barad0.jpg" alt="خرید پشتی طبی باراد مدل اکسیژن" align="absmiddle" border="0" vspace="0" width="677" height="677" hspace="0"></div><b><font size="2">خرید <a href="http://barad-back.ir/" target="_blank" title="پشتی طبی">پشتی طبی</a> باراد مدل اکسیژن یکی بهترین و با کیفیت ترین مدل های پشتی طبی می باشد که در فروشگاه خرید پشتی طبی باراد عرضه شده است. این پشتی طبی با پر کردن فضای خالی در قسمت گودی کمر باعث می شود تا ستون فقرات در بهترین وضعیت خود قرار بگیرد و از مشکلات مهمی مثل کمردرد، فتق دیسک کمر، قوزپشتی و ... جلوگیری کند.نشستن های نادرست و طولانی مدت روی صندلی محل کار یا صندلی ماشین و ... مشکلات مهی مثل کمردرد، فتق دیسک کمر، قوزپشتی و ... را به مرور زمان برای افراد ایجاد می کند.</font></b><br><div align="center"><font size="2"><b><font color="#FF0000"><font color="#000000">برای خرید پشتی طبی باراد مدل اکسیژن بر روی خرید محصول کلیک کنید.</font><br>قیمت : 97000 تومان</font></b></font><br></div><div align="center"><a href="http://byst.ir/buy-checkout.php?code=LS2&amp;vendor=9086&amp;bz=95416" target="_blank" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1891261/kharid.png" alt="خرید پشتی طبی" align="absmiddle" border="0" vspace="0" hspace="0"></a><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1891261/1000.gif" alt="" align="absmiddle" border="0" vspace="0" hspace="0"></div><font color="#FF0000" size="4"><b>خرید پشتی طبی باراد </b></font><br><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1891261/barad.jpg" alt="خرید پشتی طبی باراد" align="absmiddle" border="0" vspace="0" width="670" height="670" hspace="0"></div><b>خرید پشتی طبی باراد مدل LS1 از دیگر محصولات پشتی طبی می باشد که در فروشگاه خرید اینترنتی پشتی طبی باراد عرضه شده است. شما عزیزان برای خریدئ این پشتی همین امروز بر روی خرید محصول کلیک کنید. و با خریدن پشتی طبی باراد به سلامتی خود اهمیت دهید و از کمردرد های مزمن که با نشستن های طولانی مدت پشت کامپیوتر یا در حین رانندگی ناشی می شوند رهایی یابید. پس برای خرید پشتی طبی باراد فرصت را از دست ندهید و همین امروز اقدام نمایید.<br></b><div align="center"><font color="#FF0000"><b>خرید پشتی طبی باراد مدل LS1</b><br><b>قیمت : 77000 تومان</b></font><br></div><div align="center"><div align="center"><a href="http://byst.ir/buy-checkout.php?code=LS1&amp;vendor=9086&amp;bz=95416" target="_blank" title="خرید پشتی طبی باراد"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1891261/kharid.png" alt="خرید پشتی طبی" align="absmiddle" border="0" vspace="0" hspace="0"></a><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1891261/1000.gif" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"></div></div><font size="4"><b><font color="#FF0000">خرید نگهدارنده ارگونومیک مانیتور ماتریکس</font></b></font><br><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1891261/covermonitor.jpg" alt="خرید نگهدارنده ارگونومیک مانیتور" align="absmiddle" border="0" vspace="0" width="680" height="680" hspace="0"></div><br><div align="justify"><b>نگهدارنده ارگونومیک مانیتور ماتریکس مدل MS2، بهترین محصول در زمینه ارگونومی و استفاده صحیح از تجهیزات سیستمی می باشد. این نگهدارنده با تنظیم مانیتور در راستای چشم شما از خم کردن گردن و بدن و آسیب های احتمالی جلوگیری می کند. امروزه با پیشرفت تکنولوژی، استفاده از وسایلی مانند کامپیوتر ،لپ تاپ ، تبلت و ... بسیار همگیر شده و بیشتر افراد جامعه با این وسایل سرو کار دارند. متاسفانه به دلیل استفاده زیاد و نداشتن امکانات مناسب برای استفاده صحیح از این وسایل باعث شده تا اکثر مردم جامعه بخصوص افراد شاغل دچار انواع بیماری های عضلانی و اسکلتی شوند. اندازه های مختلف میز ها و صندلی ها و همچنین تفاوت آناتومی هر شخص با یکدیگر باعث شده تا بیشتر افراد در وضعیت ناصحیح از این وسایل استفاده کنند. برای خرید نگهدارنده ارگونومیک مانیتور ماتریکس همین امروز اقدام کنید تا سلامتی خود را تضمین کنید.</b><br><div align="center"><font size="2"><b><font color="#FF0000">خرید نگهدارنده ارگونومیک مانیتور ماتریکس<br>قیمت : 85000 تومان<br></font></b></font></div><div align="center"><div align="center"><a href="http://byst.ir/buy-checkout.php?code=MS2&amp;vendor=9086&amp;bz=95416" target="_blank" title="خرید نگهدارنده ارگونومیک باراد"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1891261/kharid.png" alt="خرید پشتی طبی" align="absmiddle" border="0" vspace="0" hspace="0"></a><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1891261/1000.gif" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"><br><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">برای پیگیری سفارشات لطفا بر روی پیگیری سفارش زیر کلیک کنید<br><a href="http://byst.ir/tracking.php" target="" title="">پیگیری سفارش</a><br></font></b><br><div class="col-md-6"> <fieldset id="haghighi" class="order-legend"> <legend><b>تعریف وضعیت سفارش</b></legend><b> </b><p> <strong class="text-danger">معلق: </strong><b> سفارش ثبت شده است ولی فروشنده تاکنون اقدامی برای ارسال آن انجام نداده است. </b></p><b> </b><p> <strong class="text-danger">در حال آماده سازی: </strong><b> فروشنده در حال آماده سازی سفارش شما می باشد. </b></p><b> </b><p> <strong class="text-danger">آماده به ارسال: </strong><b> سفارش توسط فروشنده بسته بندی شده است و به زودی به مامور پست تحویل داده می شود. </b></p><b> </b><p> <strong class="text-danger">ارسال شده: </strong><b> سفارش شما ارسال شده است و به زودی تحویل خواهد شد. برای اطلاع دقیق از وضعیت سفارش میتوانید با مراجعه به سایت پست به آدرس <a href="http://itemtracking.post.ir" target="_blank" rel="nofollow" class="ltr"> http://itemtracking.post.ir </a> و یا با تماس تلفنی با اداره پست منطقه خود و با ارائه کد رهگیری پستی، سفارش خود را رهگیری پستی نمایید. </b></p><b> </b><p> <strong class="text-danger">وصول شده: </strong><b> سفارش به دست خریدار رسیده است و مبلغ سفارش برای فروشنده وصول شده است. </b></p><b> </b><p> <strong class="text-danger">برگشتی: </strong><b> سفارش توسط پست مقصد برگشت شده و تحویل فروشنده شده است. </b></p><b> </b><p> <strong class="text-danger">انصرافی: </strong><b> فروشنده به هر علتی از ارسال سفارش خودداری نموده است و ارسال انجام نشده است. </b></p> </fieldset> </div><br><div class="col-md-10"> <p> <b>در صورتی كه تخلفی در فروش محصولات در فروتل مشاهده نمودید لطفاً آن را اطلاع دهید تا بازرسی فروتل سریعاً پیگیری كند و اقدامات مقتضی انجام گیرد. </b></p><b> </b><p><b> از جمله موارد تخلف : </b></p><b> </b><p><b> فروش محصول غیر مجاز و خلاف قوانین جاری شرع و قوانین جمهوری اسلامی ایران ، فروش محصول كپی برداری شده بدون اجازه مؤلف با تولید كننده اصلی محصول ، فروش محصول خلاف عفت عمومی و موازین اخلاقی و... </b></p><b> </b></div><font color="#FF0000" size="4"><b><a href="http://byst.ir/site/abuse" target="" title="">گزارش تخلف</a></b></font></div></div></div></div> text/html 2017-02-04T06:22:01+01:00 barad-back.ir وب مستر پشتی طبی صندلی http://barad-back.ir/post/43 <font size="4" color="#FF0000"><b>پشتی طبی صندلی (بالش طبی صندلی)</b></font><br><b>پشتی طبی یا <a href="http://barad-back.ir/" target="_blank" title="خرید بالش طبی">بالش طبی صندلی</a> ماشین وسیله ای ضروری برای افرادی که همیشه در پشت میز کامپیوتر هستند و یا افرادی که همیشه در حال رانندگی هستند می باشد. برای خرید بالش طبی صندلی یا همان پشتی طبی صندلی بالش طبی صندلی فروشگاه ما بهترین گزینه می باشد چون هم قیمت پایینی دارد و هم از کیفیت و هم از قمت مناسب تری برخوردار است.</b><br><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1891261/balesh.jpg" alt="خرید بالش طبی" hspace="0" vspace="0" border="0" align="absmiddle"></div><font size="4" color="#FF0000"><b>خرید پشتی طبی طندلی</b></font><br><b>مهمترین ویژگی هایی که بالش طبی صندلی را متمایز می کند این محصول را برای خرید در اولویت قرار می دهد خصوصیات آن می باشد که عبارتند از :</b><br><ul><li><b><font color="#3333FF">پشتی انعطاف پذیر</font></b></li><li><b><font color="#3333FF">گرفتن حالت با قوس و اندازه بدن و کمر شما</font></b></li><li><b><font color="#3333FF">مناسب برای سلامت کمر</font></b></li><li><b><font color="#3333FF">جنس منعطف و بسیار لطیف</font></b></li><li><b><font color="#3333FF">با رویه قابل شستشو</font></b></li><li><b><font color="#3333FF">&nbsp;قابل استفاده برای افرادی که زیاد از صندلی استفاده میکنند</font></b></li><li><b><font color="#3333FF">مناسب برای انواع صندلی های اداری ، کاری ، کامپیوتر ، آشپزخانه ، ماشین و ..</font></b></li><li><b><font color="#3333FF">&nbsp;در دو رنگ آبی و بنفش</font></b></li><li><b><font color="#3333FF">ابعاد :10 *33 *33 سانتیمتر</font></b></li></ul><p align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1891261/balesh3.jpg" alt="بالش طبی صندلی" hspace="0" vspace="0" border="0" align="absmiddle"></p><font size="4" color="#FF0000"><b>خرید پشتی طبی صندلی یا بالش طبی صندلی</b></font><br><div align="justify"><b>یکی از مهمترین مواردی که برای حفظ سلامت کمر و ستون فقرات وجود دارد و باید رعایت شود ، داشتن یک صندلی استاندار و مناسب برای کار کردن میباشد . متاسفانه بسیاری از صندلی ها دارای استاندارهای لازم نیستن ، طراحی آنها با ستون فقرات هماهنگی خاصی ندارد ، یا بسیاری از صندلی ها به خاطر استفاده زیاد تغییر شکل داده و از حالت استاندار خود خارج شده اند . افرادی که در روز ، ساعت های زیادی را بر روی صندلی مینشینند باید حتما مراقب سلامت این عضو حیاتی خود شده تا از آسیب رسیدن به مهره ها و نخاع جلوگیری نمایند .</b><br><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1891261/balesh1.jpg" alt="پشتی طبی صندلی" hspace="0" vspace="0" border="0" align="absmiddle"></div><br></div><font size="4" color="#FF0000"><b>خرید اینترنتی بالش طبی صندلی</b></font><br><div align="justify"><b>کارمندان ، اپراتورهای مشاغل مختلف ، فروشندگان و .. که مدام بر روی صندلی هستند و همچنین رانندگانی که ساعت های طولانی را در روز بر روی صندلی خودرو نشسته و رانندگی میکنند باید حتما از پشتی طبی برای صندلی خود استفاده نمایند.پشتی های طبی به شما کمک میکند تا قوس کمر و ستون فقرات در ناحیه کمر در حالت متعادل تر بوده و فشار کمتری به مهره ها وارد گردد . با رویه قابل شستشو ، که میتوانید پشتی را از طریق زیپ روی لایه بیرون آورده و رویه را شسته و سپس بالشتک را داخل آن قرار دهید دارای بند برای بسته شدن و محکم شدن به صندلی جهت جلوگیری از سر خوردن و تکان خوردن بالش طبی .</b><br></div><font size="4" color="#FF0000"><b>راهنمای خرید بالش طبی صندلی</b></font><br><div align="center"><b>برای خرید اینترنتی بالش طبی یا پشتی طبی صندلی بر روی خرید محصول کلیک کنید و فرم خرید را پر کنید و یا به روش پیامکی اقدام به خرید نمایید.</b><br><b>برای خرید پیامکی عدد <font size="2" color="#FF0000">19622312 </font>را به سامانه <font size="2" color="#FF0000"><span style="font-size: x-small;" class="Apple-style-span"><span style="font-size: x-small;" class="Apple-style-span">10004410</span></span></font><font size="2" color="#FF0000"><span style="font-size: x-small;" class="Apple-style-span"><span style="font-size: x-small;" class="Apple-style-span"> </span></span></font>ارسال کنید.</b><br></div><div align="center"><font size="3" color="#FF0000"><span style="font-size: x-small;" class="Apple-style-span"><span style="font-size: x-small;" class="Apple-style-span"><a href="http://aryana-shop.takshop91.biz/in.php?id=2312&amp;ref=1962&amp;buy=1" target="_blank" title="خرید بالش طبی"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1891261/kharid.png" alt="خرید" hspace="0" vspace="0" border="0" align="absmiddle"></a><br><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1891261/1000.gif" alt="" hspace="0" vspace="0" border="0" align="absmiddle"><br></span></span></font><b><font size="2" color="#FF0000"><span style="font-size: x-small;" class="Apple-style-span"><span style="font-size: x-small;" class="Apple-style-span"></span></span></font></b></div><div align="center"><font size="4"><b><font color="#3333FF">خرید بالش مسافرتی<br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1891261/baleshh003.jpg" alt="خرید بالش مسافرتی" hspace="0" height="395" width="659" vspace="0" border="0" align="absmiddle"></font></b></font></div><div align="center"><b>ایده آل در مسافرت ها<br>استراحت&nbsp; لذت بخش و جلوگیری از ابتلا به درد های گردن<br></b></div><div align="center"><font size="3" color="#FF0000"><span style="font-size: x-small;" class="Apple-style-span"><span style="font-size: x-small;" class="Apple-style-span"><a href="http://aryana-shop.takshop91.biz/product.php?id=2025" target="_blank" title="خرید بالش مسافرتی"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1891261/kharid.png" alt="خرید" hspace="0" vspace="0" border="0" align="absmiddle"></a></span></span></font></div><div align="center"><b>برای خرید این محصول فوق العاده با قیمت <font color="#FF0000">18000تومان </font>بر روی خرید محصول کلیک کنید.<br></b><br><font size="3" color="#FF0000"><span style="font-size: x-small;" class="Apple-style-span"><span style="font-size: x-small;" class="Apple-style-span"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1891261/1000.gif" alt="" hspace="0" vspace="0" border="0" align="absmiddle"></span></span></font><br> </div><div align="center"><font size="4" color="#3333FF"><b>خرید بالش Side Sleeper</b></font></div><div align="center"><div align="center"><b><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1891261/balesh001.jpg" alt="خرید بالش" hspace="0" vspace="0" border="0" align="absmiddle"></b><br></div><b>بالشی مناسب برای محافظت از کردن در زمان خوابیدن خوابیدن به پهلو<br></b><a href="http://aryana-shop.takshop91.biz/product.php?id=2399" target="_blank" title="خرید بالش"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1891261/kharid.png" alt="خرید" hspace="0" vspace="0" border="0" align="absmiddle"></a></div><div align="center"><b>برای خرید این محصول ویژه با قیمت <font color="#FF0000">65000 تومان </font>بر روی خرید محصول کلیک کنید.<br></b><br><font size="3" color="#FF0000"><span style="font-size: x-small;" class="Apple-style-span"><span style="font-size: x-small;" class="Apple-style-span"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1891261/1000.gif" alt="" hspace="0" vspace="0" border="0" align="absmiddle"></span></span></font></div><br> text/html 2017-02-02T14:09:28+01:00 barad-back.ir وب مستر خرید پشتی طبی باراد http://barad-back.ir/post/42 <font color="#FF0000"><b><font size="4">خرید&nbsp; اینترنتی پشتی طبی باراد مدل اکسیژن پرفروش ترین پشتی طبی سال<br></font></b></font><div align="justify"><b><a href="http://barad-back.ir/" target="_blank" title="پشتی طبی باراد">پشتی طبی باراد</a> مدل اکسیژن یکی از بهترین پشتی های طبی می باشد که ضامن سلامتی شما عزیزان می باشد. برای جلوگیری از کمردردهای ناشی از نشستن های طولانی مدت، برای جلوگیری از بیماری ها و ناهنجاری های ستون فقرات، جلوگیری از گردن درد و سردرد، برای بهبود فرایند هضم، خرید پشتی طبی باراد مدل اکسژن بهترین گزینه می باشد.<br></b><br><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1891261//barad10001.jpg" alt="پشتی طبی باراد" hspace="0" vspace="0" border="0" align="absmiddle"></div></div><font size="4" color="#FF0000"><b>خرید پشتی طبی باراد مدل اکسیژن پرفروش ترین محصول سال</b></font><br><div align="justify"><b>با <a href="http://barad-back.ir/post/42" target="_blank" title="خرید پشتی طبی باراد">خرید پشتی طبی باراد</a> مدل اکسیژن در فروشگاه ما از مزایای ویژه این پشتی طبی از جمله : بهبود فرایند تنفس واکسیژن رسانی به مغز ، بهینه سازی وافزایش راندمان کار، ایجاد ظاهرمناسب و افزایش اعتماد به نفس، کاهش هزینه های درمانی فرد و بیمه گزاران، حذف هزینه های خرید صندلی های گرانقیمت ارگونومیک برخوردار خواهید شد. پشتی طبی باراد مدل اکسیژن یکی از بهترین محصولات می باشد که دارای گواهینامه های ثبت اختراع داخلی و بین المللی بوده و پرفروش ترین محصول مناسب سلامتی می باشد.</b><br><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1891261/barad25600.jpg" alt="خرید پشتی طبی باراد" hspace="0" vspace="0" border="0" align="absmiddle"></div><font size="3" color="#FF0000"><b>با خرید پشتی طبی باراد مدل اکسیژن بهترین محصول تندرستی را با تأییدیه های زیر خرید کرده اید:</b></font><br></div><div align="center"><b><font color="#3333FF">دارای گواهینامه ثبت اختراع<br>دارای تاییدیه ثبت اختراع از دانشگاه علوم پزشکی<br>دارای گواهینامه CE اروپا<br>دارای تاییدیه علمی اختراع از دانشگاه فردوسی<br>تایید شده توسط متخصصین ستون فقرات و ارتوپد<br>دارای گواهینامه <br>ISO9001:2008<br></font></b><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1891261/barad3000.jpg" alt="خرید پشتی طبی باراد مدل اکسیژن" hspace="0" vspace="0" border="0" align="absmiddle"></div><font size="4" color="#FF0000"><b>راهنمای خرید اینترنتی پشتی طبی باراد مدل اکسیژن</b></font><br><div align="center"><b>برای خرید اینترنتی پشتی طبی باراد مدل اکسیژن بر روی خرید محصول کلیک کنید و فرم خرید را پر کنید و یا به روش پیامکی اقدام به خرید نمایید.</b><br><a href="http://shop.parsbarad.ir/buy-checkout.php?code=002&amp;vendor=8392&amp;bz=95416" target="_blank" title="خرید "><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1891261/kharid.png" alt="خرید " hspace="0" vspace="0" border="0" align="absmiddle"></a><br><font size="4" color="#3333FF"><b><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1891261/1000.gif" alt="" hspace="0" vspace="0" border="0" align="absmiddle"><br>خرید به‌نشین ارتوپدی ارگونومیک مدل SC2</b></font><br><b>به نشین ارتوپدی ارگونومیک باراد با توزیع وزن و کاهش فشار وارد بر استخوانهای نشیمنگاهی و دنبالچه ، نشستن را راحت و بدون درد می سازد.</b><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1891261/barad1221.jpg" alt="خرید به نشین ارتوپدی" hspace="0" vspace="0" border="0" align="absmiddle"><br><b>برای خرید این محصول فوق العاده بر روی خرید محصول کلیک کنید.</b><br><a href="http://shop.parsbarad.ir/buy-checkout.php?code=005&amp;vendor=8392&amp;bz=95416" target="_blank" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1891261/kharid.png" alt="خرید" hspace="0" vspace="0" border="0" align="absmiddle"></a><br><font size="4" color="#3333FF"><b><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1891261/1000.gif" alt="" hspace="0" vspace="0" border="0" align="absmiddle"><br>نگهدارنده ارگونومیک مانیتور باراد مدل MS1</b></font><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1891261/barad1331.jpg" alt="خرید نگهدارنده ارگونومیک مانیتور" hspace="0" vspace="0" border="0" align="absmiddle"><br><b>برای خرید این محصول ویژه بر روی خرید محصول کلیک کنید.</b><br><a href="http://shop.parsbarad.ir/buy-checkout.php?code=007&amp;vendor=8392&amp;bz=95416" target="_blank" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1891261/kharid.png" alt="خرید" hspace="0" vspace="0" border="0" align="absmiddle"></a><br><b><font size="3" color="#FF0000"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1891261/1000.gif" alt="" hspace="0" vspace="0" border="0" align="bottom"><br></font></b><a href="http://farnia.dayanshop.com/pages/support-tracking/" target="_blank" title="پشتیبانی فروشگاه طبی باراد"></a></div> text/html 2017-01-27T14:08:18+01:00 barad-back.ir وب مستر پشتی طبی صندلی ماشین http://barad-back.ir/post/40 <font size="4" color="#FF0000"><b> پشتی طبی صندلی ماشین</b></font><br><div align="justify">حتما شما عزیزان تا به حال در حین رانندگی احساس کمر درد و خستگی بیش از حد کردید. حتما حس کردید که ستون فقرات تان خیلی درد می کند و یا اینکه گردن درد های مزمن و خطرناکی داشته اید. باید به این نکته اشاره کنم که تمام این عوارض به خاطر ناسازگاری حالت ارگونومیک ستون فقرات با صندلی ماشین هست. بدین منظور و برای اینکه از این عوارض احتمالی رهایی پیدا کنید پیشنهاد ما به شما خرید <a href="http://barad-back.ir/" target="_blank" title="پشتی طبی صندلی ماشین">پشتی طبی صندلی ماشین</a> یا خرید پشتی طبی باراد است. با خرید پشتی طبی صندلی ماشین از درد کمرد درد و دردهای گردن و ستون فقرات رهایی پیدا کنید. <br><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1891261/barad001.jpg" alt="خرید پشتی طبی صندلی ماشین" width="646" vspace="0" border="0" align="absmiddle" hspace="0" height="224"></div><br></div><font size="4" color="#3333FF"><b>خرید پشتی طبی صندلی ماشین</b></font><br><div align="justify">برای خرید پشتی طبی صندلی ماشین, خرید پشتی طبی, پشتی طبی صندلی, طبی صندلی ماشین, پشتی طبی صندلی ماشین, خرید اینترنتی پشتی طبی صندلی ماشین و یا خرید پشتی طبی صندلی باراد از سایت خرید پشتی طبی باراد با تخفیف ویژه 10 درصدی در ادامه مطلب بر روی خرید محصول کلیک کنید. برای خرید پشتی طبی صندلی ماشین باید فرم سفارش محصول را پر کنید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.<br><br><div align="center"><a href="http://farnia.dayanshop.com/products/view/2328" target="_blank" title="خرید پشتی طبی صندلی ماشین"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1891261/kharid.png" alt="پشتی طبی صندلی ماشین" vspace="0" border="0" align="absmiddle" hspace="0"></a></div><br></div> text/html 2017-01-27T13:56:57+01:00 barad-back.ir وب مستر پشتی طبی زیفن پک http://barad-back.ir/post/39 <font size="4" color="#FF0000"><b>پشتی طبی زیفن پک خوبه یا پشتی طبی باراد</b></font><br><div align="justify">امرو قصد داریم در مورد اینکه پشتی طبی باراد خوبه یا <a href="http://barad-back.ir/" target="_blank" title="پشتی طبی زیفن بک">پشتی طبی زیفن پک</a> صحبت کنیم. البته باید بگوییم که هر دو محصول بالطبع برای سلامتی ما انسان ها مناسب هستند و هر دو محصول بر حسب سلایق شخصی افراد خواهان خود را داردند. ولی یادمان نرود پشتی طبی باراد محصول کشورمان ایران است. با خرید پشتس طبی باراد کمک شایانی به تولید داخلی و رونق اقتصادی کشور عزیزمان ایران می کنیم که جای تأملی بسیار دارد. البته اگر من خودم قصد خرید پشتی طبی را داشتم صد در صد از محصولات طبی باراد خریداری می کردم اولا اینکه تولید داخلی هستش، دوما اینکه از کیفیت بیشتری برخوردار هستش, سوما اینکه تنوع زیادی دارد. حالا تصمیم با شما عزیزان هست که کدام پشتی طبی را بخرید ولی در هر صورت برای سلامتی خود و اعضای خانواد تان حتما از پشتی های طبی صندلی استفاده کنید.<br></div><br><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1891261/bara150.jpg" alt="پشتی طبی باراد" vspace="0" border="0" align="absmiddle" hspace="0"></div> text/html 2017-01-26T15:09:25+01:00 barad-back.ir وب مستر چرا پشتی طبی باراد خوبه؟ http://barad-back.ir/post/38 <font size="4" color="#3333FF">آیا پشتی طبی باراد خوبه؟<br></font><div align="justify"><font size="2"><a href="http://barad-back.ir/" target="_blank" title="پشتی طبی باراد خوبه؟">پشتی طبی بارد چرا خوبه؟</a> ما امروز تو این پست قصد داریم که دلایل خوب و مناسب بودن پشتی طبی را برای سلامتی شما توضیح دهیم و به این مسأله بپردازیم که چرا از بین تمام پشتی های طبی چرا پشتی طبی باراد خوبه؟ چرا پشتی طبی باراد برای خرید یک پشتی طبی مناسب ایده آل هست و اینکه آیا پشتی طبی باراد ارزش خرید بالایی در بین کاربران دارد یا نه؟<br><br></font><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1891261/barad450.jpg" alt="خرید پشتی طبی باراد" vspace="0" border="0" align="absmiddle" hspace="0"><br><br></div></div><div align="justify"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">اول از همه بگیم که پشتی طبی باراد برای جلوگیری از کمردردهای ناشی از نشستن های طولانی مدت مناسب هست.</span><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">دوم اینکه پشتی طبی&nbsp; باراد با پرکردن گودی کمر و حمایت از ستون فقرات کمری از ایجاد خستگی و درد درهنگام نشستن جلوگیری می کند .</span><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">سوم اینکه پشتی طبی باراد باعث جلوگیری از بیماری ها و ناهنجاری های ستون فقرات می شود.</span><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">چهارم این است که پشتی طبی باراد با تصحیح طرز قرار گیری ستون فقرات در نشستن های طولانی مدت از بروز بیماری هایی ازجمله آرتروز، دیسک کمر، درد عصب سیاتیک ، فتق دیسک و ... جلوگیری می کند.</span><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"> و منجز به جلوگیری از گردن درد و سردرد می شود.</span><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">ششم اینکه در نشستن های طولانی مدت اکثریت سردردها ازتغییرقوس&nbsp; ستون فقرات در ناحیه گردن حاصل می گردند . پشتی طبی باراد با تصحیح طرز قرارگیری ستون فقرات&nbsp; ازگردن درد و سردرد جلوگیری می کند .</span><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">هفتم اینکه پشتی طبی باراد باعث بهبود فرایند تنفس واکسیژن رسانی به مغز می شود.</span><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">هشتم اینکه پشتی طبی باراد با جلوگیری از فشار وارد بر ششها در هنگام نشستن سبب بهبود تنفس&nbsp; و در نتیجه افزایش انرژی و فعالیت فکری می گردد .</span><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">نهم اینکه پشتی طبی باراد به بهبود فرایند هضم کمک فراوانی می کند.</span><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">دهم اینکه پشتی طبی باراد با جلوگیری از خم شدن روی میز کاراز فشرده شدن حفره شکمی و محدود کردن هضم غذا جلوگیری می نماید .</span><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">یازدهم اینکه پشتی طبی باراد باعث بهینه سازی وافزایش راندمان کار می شود.</span><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">دوازدهم اینکه بعد از سرماخوردگی کمردرد اولین دلیل غیبت از کار می باشد . پیشگیری از خستگی زودرس و کمردرد به بهینه سازی ساعات کار می انجامد .</span><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">سیزدهم اینکه پشتی طبی باراد منجر به ایجاد ظاهرمناسب و افزایش اعتماد به نفس در شما عزیزان می شود.</span><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"></span><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">چهاردهم اینکه پشتی طبی باراد با قابلیت نصب بر روی انواع صندلی ها ، تکیه گاه صندلی اداری و اتوموبیل شما را ارگونومیک&nbsp; و طبی&nbsp;&nbsp; می سازد و شما و سازمانتان را از تعویض و خرید صندلی های گرانقیمت بی نیازمی سازد .</span><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">خوب عزیزان چهادرده دلیل برای اینکه پشتی طبی باراد مناسب ترین وسیله برای سلامتی شما عزیزان می باشد آورده شد و دلیل کارا بودن بودن این وسیله برای سلامتی مشخص گردید.</span><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">حالا به دلیل اینکه پشتی طبی باراد نسبت به پشتی های طبی مشابه و خارجی قیمت پایینی دارد ولو اینکه از کیفیت بالایی برخوردار است و از طرف دیگر تولید داخل می باشد و دانش ایرانی پشت آن است خرید پشتی طبی باراد خوبه. و کمک فراوانی به سلامت جامعه و ایجاد اشتغال می کند. پس بیایید با خرید پشتی طبی باراد هم به تولید ایرانی و هم به سلامتی خود و خانواده مان افتخار کنیم.<br></span><div align="center"><b><font color="#FF0000"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">لینک خرید پشتی طبی باراد به قیمت 47000 تومان<br><a href="http://farnia.dayanshop.com/products/view/2336" target="_blank" title="خرید پشتی طبی باراد"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1891261/kharid.png" alt="خرید پشتی طبی باراد" vspace="0" border="0" align="absmiddle" hspace="0"></a><br></span></font></b><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"></span></div><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small; color: #333333;"></span></div> text/html 2017-01-22T12:29:45+01:00 barad-back.ir وب مستر انواع پشتی طبی http://barad-back.ir/post/37 <font size="4"><span style="background-color: rgb(51, 255, 51);">انواع پشتی طبی</span></font><br><div align="justify">با سلام خدمت همگی. امروز در خدمت شما عزیزان با معرفی انواع پشتی طبی. یاد آور می شوم که پشتی های طبی صندلی اداری و غیراداری تنوع بالایی دارند ولی طبق نظرسنجی انجام شده و جست و جوهای به عمل آمده محصولات باراد دارای کیفیت و قیمت مناسب تری هستند که ساخت داخل نیز می باشند و با خرید آن ها کمک موثری در رونق بخشیدن به چرخه اقتصادی کشور عزیزمان ایران خواهیم کرد. بگذریم بریم سراغ <a href="http://barad-back.ir/" target="_blank" title="انواع پشتی طبی">انواع پشتی طبی</a> باراد.<br></div><span style="background-color: rgb(51, 255, 51);"><font size="4">انواع پشتی طبی باراد</font></span><br><font color="#CC0000"><b><font size="3">1- پشتی طبی باراد</font></b></font><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" color="#3333FF"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><strong>ویژگی های پشتی طبی باراد</strong></span></font></span><br><div align="justify"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small; color: #333333;">1-جلوگیری از کمردردهای ناشی از نشستن های طولانی مدت</span><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small; color: #333333;">2-پشتی طبی&nbsp; باراد با پرکردن گودی کمر و حمایت از ستون فقرات کمری از ایجاد خستگی و درد درهنگام نشستن جلوگیری می کند .</span><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small; color: #333333;">3-جلوگیری از بیماری ها و ناهنجاری های ستون فقرات</span><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small; color: #333333;">4-پشتی طبی باراد با تصحیح طرز قرار گیری ستون فقرات در نشستن های طولانی مدت از بروز بیماری هایی ازجمله آرتروز، دیسک کمر، درد عصب سیاتیک ، فتق دیسک و ... جلوگیری می کند.</span><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small; color: #333333;">5-جلوگیری از گردن درد و سردرد</span><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small; color: #333333;">6-در نشستن های طولانی مدت اکثریت سردردها ازتغییرقوس&nbsp; ستون فقرات در ناحیه گردن حاصل می گردند . پشتی طبی باراد با تصحیح طرز قرارگیری ستون فقرات&nbsp; ازگردن درد و سردرد جلوگیری می کند .</span><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small; color: #333333;">7- بهبود فرایند تنفس واکسیژن رسانی به مغز</span><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small; color: #333333;">8-پشتی طبی باراد با جلوگیری از فشار وارد بر ششها در هنگام نشستن سبب بهبود تنفس&nbsp; و در نتیجه افزایش انرژی و فعالیت فکری می گردد .</span><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small; color: #333333;">9-بهبود فرایند هضم</span><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small; color: #333333;">10-پشتی طبی باراد با جلوگیری از خم شدن روی میز کاراز فشرده شدن حفره شکمی و محدود کردن هضم غذا جلوگیری می نماید .</span><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small; color: #333333;">11- بهینه سازی وافزایش راندمان کار</span><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small; color: #333333;">12-بعد از سرماخوردگی کمردرد اولین دلیل غیبت از کار می باشد . پیشگیری از خستگی زودرس و کمردرد به بهینه سازی ساعات کار می انجامد .</span><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small; color: #333333;">13- ایجاد ظاهرمناسب و افزایش اعتماد به نفس</span><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small; color: #333333;">14-طرز نشستن شما می تواند ذهنیت روحی افراد را نسبت به شما تغییر دهد. با پشتی طبی باراد درست و با ظاهری مناسب بنشینید .</span><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small; color: #333333;">15- کاهش هزینه های درمانی فرد و بیمه گزاران</span><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small; color: #333333;">16-هزینه های درمان کمردرد با سرطان تقریبا برابری می کند مسلما جلوگیری از کمردرد به کاهش هزینه های درمانی می انجامد .</span><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small; color: #333333;">17- حذف هزینه های خرید صندلی های گرانقیمت ارگونومیک</span><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small; color: #333333;">18-پشتی طبی باراد با قابلیت نصب بر روی انواع صندلی ها ، تکیه گاه صندلی اداری و اتوموبیل شما را ارگونومیک&nbsp; و طبی&nbsp;&nbsp; می سازد و شما و سازمانتان را از تعویض و خرید صندلی های گرانقیمت بی نیازمی سازد .<br></span><div align="center"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small; color: #333333;"><font color="#FF0000"><b>تصویر پشتی طبی باراد<br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1891261/bara150.jpg" alt="پشتی طبی باراد" vspace="0" border="0" align="absmiddle" hspace="0"><br></b></font></span><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small; color: #333333;"></span></div><div align="center"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small; color: #333333;"><font color="#3333FF"><b>لینک خرید پشتی طبی بارد<br><br></b></font></span><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small; color: #333333;"></span></div><div align="center"><a href="http://farnia.dayanshop.com/products/view/514" target="_blank" title="خرید پشتی طبی باراد"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1891261/kharid.png" alt="خرید پشتی طبی باراد" vspace="0" border="0" align="absmiddle" hspace="0"></a><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small; color: #333333;"></span></div><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small; color: #333333;"></span></div><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><font color="#CC0000"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><strong><br><font size="4" color="#3333FF"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">2- </span></font></strong></span></font></span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#3333FF"><b><font size="4">پشتی طبی باراد مدل کارا</font></b></font><br></span><br><p><font color="#3333FF"><b><font size="3"><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">ویژگی های پشتی طبی باراد مدل کارا:</span></font></b></font></p> <ul><li><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">جلوگیری از کمردردهای ناشی از نشستن های طولانی مدت</span></li></ul> <p><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">پشتی طبی&nbsp; باراد ( مدل کارا )&nbsp; با پرکردن گودی کمر و حمایت از ستون فقرات کمری از ایجاد خستگی و درد درهنگام نشستن جلوگیری می کند .</span><br></p> <ul><li><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">جلوگیری از بیماری ها و ناهنجاری های ستون فقرات</span></li></ul> <p><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">پشتی طبی باراد ( مدل کارا )&nbsp; با تصحیح طرز قرار گیری ستون فقرات در نشستن های طولانی مدت از بروز بیماری هایی ازجمله آرتروز، دیسک کمر، درد عصب سیاتیک ، فتق دیسک و ... جلوگیری می کند.</span><br></p> <ul><li><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">جلوگیری از گردن درد و سردرد</span></li></ul> <p><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">در نشستن های طولانی مدت اکثریت سردردها ازتغییرقوس&nbsp; ستون فقرات در ناحیه گردن حاصل می گردند . پشتی طبی باراد با تصحیح طرز قرارگیری ستون فقرات&nbsp; ازگردن درد و سردرد جلوگیری می کند .</span><br></p> <ul><li><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">بهبود فرایند تنفس واکسیژن رسانی به مغز</span></li></ul> <p><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">پشتی طبی باراد ( مدل کارا )&nbsp; با جلوگیری از فشار وارد بر ششها در هنگام نشستن سبب بهبود تنفس&nbsp; و در نتیجه افزایش انرژی و فعالیت فکری می گردد .</span><br></p> <ul><li><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">بهبود فرایند هضم</span></li></ul> <p><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">پشتی طبی باراد ( مدل کارا )&nbsp; با جلوگیری از خم شدن روی میز کاراز فشرده شدن حفره شکمی و محدود کردن هضم غذا جلوگیری می نماید .</span><br></p> <ul><li><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">بهینه سازی وافزایش راندمان کار</span></li></ul> <p><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">بعد از سرماخوردگی کمردرد اولین دلیل غیبت از کار می باشد . پیشگیری از خستگی زودرس و کمردرد به بهینه سازی ساعات کار می انجامد .</span><br></p> <ul><li><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">ایجاد ظاهرمناسب و افزایش اعتماد به نفس</span></li></ul> <p><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">طرز نشستن شما می تواند ذهنیت روحی افراد را نسبت به شما تغییر دهد. با پشتی طبی باراد ( مدل اکسیژن )&nbsp;&nbsp; درست و با ظاهری مناسب بنشینید .</span><br></p> <ul><li><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">کاهش هزینه های درمانی فرد و بیمه گزاران</span></li></ul> <p><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">هزینه های درمان کمردرد با سرطان تقریبا برابری می کند مسلما جلوگیری از کمردرد به کاهش هزینه های درمانی می انجامد .</span><br></p> <ul><li><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">حذف هزینه های خرید صندلی های گرانقیمت ارگونومیک</span></li></ul> <p><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">پشتی طبی باراد ( مدل کارا )&nbsp;&nbsp; با قابلیت نصب بر روی انواع صندلی ها ، تکیه گاه صندلی اداری و اتوموبیل شما را ارگونومیک&nbsp; و طبی می سازد و شما و سازمانتان را از تعویض و خرید صندلی های گرانقیمت بی نیازمی سازد.</span></p><p align="center"><b><font color="#009900"><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">تصاویر پشتی طبی باراد مدل کارا</span></font></b></p><p align="center"><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1891261/barad250.jpg" alt="تصویر پشتی طبی باراد مدل کارا" vspace="0" border="0" align="absmiddle" hspace="0"></span></p><p align="center"><b><font color="#009900"><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">لینک خرید پشتی طبی باراد مدل کارا</span></font></b></p><p align="center"><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a href="http://farnia.dayanshop.com/products/view/2336" target="_blank" title="خرید پشتی طبی باراد مدل کارا"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1891261/kharid.png" alt="خرید پشتی طبی باراد مدل کارا" vspace="0" border="0" align="absmiddle" hspace="0"></a><br></span></p><p align="justify"><font size="4" color="#3333FF"><b>3- پشتی طبی باراد مدا اکسیژن</b></font></p><div class="product-details-meta"> <p><b><font size="4" color="#3333FF"><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">ویژگی های کلیدی پشتی طبی باراد مدل اکسیژن:</span></font></b></p> <p><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">جلوگیری از کمردردهای ناشی از نشستن های طولانی مدت</span></p> <p><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">جلوگیری از بیماری ها و ناهنجاری های ستون فقرات</span></p> <p><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">جلوگیری از گردن درد و سردرد/بهبود فرایند هضم</span></p> <p><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">بهبود فرایند تنفس واکسیژن رسانی به مغز</span></p> <p><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">بهینه سازی وافزایش راندمان کار/ایجاد ظاهرمناسب و افزایش اعتماد به نفس</span></p> <p><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">کاهش هزینه های درمانی فرد و بیمه گزاران</span></p> <p><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">حذف هزینه های خرید صندلی های گرانقیمت ارگونومیک</span></p> <p><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">دارای گواهینامه های ثبت اختراع داخلی و بین المللی</span></p><p align="center"><b><font color="#FF0000"><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">تصاویر پشتی طبی باراد مدا اکسیژن</span></font></b></p><p align="center"><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1891261/barad350.jpg" alt="پشتی طبی باراد مدل اکسیژن" vspace="0" border="0" align="absmiddle" hspace="0"></span></p><p align="center"><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font color="#FF0000"><b>لینک خرید پشتی طبی باراد مدل اکسیژن</b></font><br></span></p><p align="center"><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a href="http://farnia.dayanshop.com/products/view/2328" target="_blank" title="خرید پشتی طبی باراد مدل اکسیژن"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1891261/kharid.png" alt="خرید پشتی طبی باراد مدل اکسیژن" vspace="0" border="0" align="absmiddle" hspace="0"></a></span></p> </div><p align="justify"><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> </span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><strong></strong></span></span> text/html 2017-01-21T19:16:13+01:00 barad-back.ir وب مستر به سوختنِ شما، جگرمان سوخت یادمان نمی رود سوختید تا نسوزیم چه می توان گفت جز اینکه روحتان در آرامش.. http://barad-back.ir/post/36 <p style="text-align: center;"><font color="#FF0000"><b><font size="4">ایران امروز عزادار قهرمان هایی است که جانشان را کف دستشان گذاشتند برای نجات جان آدم‌ها..</font></b></font></p><p style="text-align: center;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/626/1876822/buyshoes4.jpg" alt="قدردان تلاش های شما هستیم" vspace="0" border="0" align="absmiddle" hspace="0"></p><p style="text-align: center;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/626/1876822/buyshoes3.jpg" alt="خسته نباشی دلاور" vspace="0" border="0" align="absmiddle" hspace="0"></p><p style="text-align: center;"><font color="#FF0000"><b><font size="4">به سوختنِ شما، جگرمان سوخت<br>یادمان نمی رود<br><font color="#000000">سوختید تا نسوزیم<br>چه می توان گفت<br>جز اینکه</font><br><font size="5">روحتان در آرامش..</font></font></b></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#FF0000"><b><font size="4"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/626/1876822/buyshoes2.jpg" alt="آتش نشانی شغل نیست عشق است" vspace="0" border="0" align="absmiddle" hspace="0"><br></font></b></font></p><p style="text-align: center;"><b><font size="4">برای آتش نشانی که سوختن همکارش را دید مردی که آوار پلاسکو رو زندگیش فرو ریخت</font></b><b><font size="4"> <br></font></b></p><br><p style="text-align: center;"><b><font size="4">برای همسری که چشم انتظار مرد قهرمانش گوش به زنگ است برای کشورم که قهرمانش را از دست داد</font></b><b><font size="4"> <br></font></b></p><br><p style="text-align: center;"><b><font size="4">سرمایه ای که میان آتش سوخت و کودکی که پدرش باز نخواهد گشت تا لبختندش را ثبت کند...</font></b></p><p style="text-align: center;"><b><font size="4"><font color="#FF0000">ایران .. <font color="#000000">تسلیت... ایران.. <font color="#FF0000">تسلیت </font></font></font><br></font></b></p><p style="text-align: center;"><font color="#3333FF"><font color="#000000">مدیریت سایت&nbsp; <a href="http://barad-back.ir/" target="_blank" title="پشتی طبی باراد">پشتی طبی باراد</a></font> </font></p> text/html 2017-01-21T17:07:55+01:00 barad-back.ir وب مستر خرید پشتی طبی صندلی اداری http://barad-back.ir/post/35 <font size="4" color="#FF0000"><b>خرید پشتی طبی صندلی اداری</b></font><br><div align="justify">برای <a href="http://barad-back.ir/" target="_blank" title="خرید پشتی طبی صندلی اداری">خرید پشتی طبی صندلی اداری</a> هم اکنون می توانید با مراجعه به سایت barad-back.ir یعنی همان سایت خرید پشتی طبی باراد با تخفیف ویژه 10 درصدی بهترین پشتی طبی خود را با قیمت مناسب انتخاب و خریداری نمایید. مطمئن باشید که از خرید خود لذت کامل را خواهید برد. برای اینکه بتوانید تنوع انتخابی مناسبی در خرید پشتی طبی صندلی اداری داشته باشید ما سه گزینه در اختیار شما عزیزان قرار می دهیم که بارتند از :<br></div>1- بله گزینه اول خرید پشتی طبی صندلی اداری باراد هست به قیمت <b><font color="#FF0000">77000 تومان</font></b><br>برای خرید این پشتی طبی بر روی خرید محصول کلیک کنید تا به صفحه خرید راهنمایی شوید.<br><div align="center"><a href="http://farnia.dayanshop.com/products/view/514" target="_blank" title="خرید پشتی طبی صندلی اداری باراد"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1891261/kharid.png" alt="خرید پشتی طبی صندلی اداری" vspace="0" border="0" align="absmiddle" hspace="0"></a></div>2- دومین گزینه؟ دومین گزینه خرید پشتی طبی باراد مدل اکسیژن هستش با قیمت استثنایی <b><font color="#FF0000">97000 </font><font color="#FF0000">تومان</font></b><br>برای خرید پشتی طبی صندلی اداری باراد مدل اکسیژن هم بر روی خرید محصول کلیک کنید.<br><div align="center"><a href="http://farnia.dayanshop.com/products/view/2328" target="_blank" title="خرید پشتی طبی صندلی اداری 2"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1891261/kharid.png" alt="خرید پشتی طبی صندلی اداری" vspace="0" border="0" align="absmiddle" hspace="0"></a></div>3- سومین گزینه برای خرید پشتی طبی صندلی اداری پشتی طبی باراد مدل کارا می باشد که قیمت مقطوع آن <b><font color="#FF0000">47000 تومان</font></b> می باشد.<br>که برای خرید پشتی طبی صندلی اداری باراد مدل کارا نیز باید بر روی خرید محصول کلیک کنید.<br><div align="center"><a href="http://farnia.dayanshop.com/products/view/2336" target="_blank" title="خرید پشتی طبی صندلی اداری 1"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/631/1891261/kharid.png" alt="خرید پشتی طبی صندلی اداری" vspace="0" border="0" align="absmiddle" hspace="0"></a></div>امیدوارم از خرید خوب خود لذت ببرید. دوباره میام با یه پست زیبای دیگه. صبر کنید.<br><div align="justify">یه چیز یادم رفت بگم خودم عکس پشتی های طبی را نگذاشتم تا یه زحمت کوچولو بکشید و به صفحه معرفی بروید ببینید واقعا ارزش داره&nbsp; با استفاده نکردن از این پشتی های طبی سلامتی خود را به خطر بندازید. <br></div>